Mirosław Czerendabardzo skuteczne uzdrawianie energią

O mnie

BARDZO SKUTECZNE UZDRAWIANIE ENERGIĄ RÓWNIEŻ NA ODLEGŁOŚĆ

Moje motto: Zdrowie to życie bez chorób. Twoje życie.

Dzień dobry Państwu!

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moja praca to moja pasja, a darem uzdrawiania dzielę się z Państwem już od przeszło 10 lat. Jestem certyfikowanym uzdrowicielem pranicznym, mistrzem naturopatą i jasnowidzem. Należę do Cechu Naturopatów Zrzeszonych w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który mieści się przy ul. Smoczej 27 w Warszawie. Uzdrawiania energią praniczną, według metody Wielkiego Mistrza Choa Kok Sui, uczyłem się od najlepszych i najbardziej doświadczonych nauczycieli, którzy kiedykolwiek pojawili się w Polsce. Wśród nich wymienić należy Mistrza Jajanti Patel z Indii, Charlottę Anderson, Marion Hopfgartner oraz wielu innych wspaniałych instruktorów z Centrum Uzdrawiania Pranicznego w Wiedniu. Wierzę, żę dzięki wiedzy jaką zdobyłem i pogłębiałem na przestrzeni lat, a także mojemu potencjałowi energetycznemu, uważności z jaką podchodzę do każdego przypadku, oraz odpowiednim wykorzystaniu silnych kryształów laserowych dokonuje się w organizmie pacjenta i jego subtelnym ciele energetycznym przemiana, którą nazywamy uzdrowieniem. Podejmuję się pomocy nawet w bardzo trudnych przypadkach. To co dla zachodniej medycyny wydaje się być nieuleczalne, przy zastosowaniu uzdrawiania pranicznego wg. metody GMCKS może przynieść bardzo dobre efekty. Przy czym chciałbym podkreślić, że łączenie obu podejść w celu uratowania komuś zdrowia lub życia uważam, za w pełni słuszne i uzasadnione. Więcej na temat przykładów uleczonych przeze mnie pacjentów można znaleźć w artykułach na poniżej zamieszczonej podstronie pt. Uzdrowienia. W ramach poszerzania moich zainteresowań ukończyłem m.in. kursy jogi archatycznej i Super-Brain jogi, a w Centrum Szkoleń Terapii Naturalnych mistrza i Naturoterapeuty Ryszarda Ulmana: kursy jasnowidzenia, bioenergoterapii praktycznej, terapii dźwiękiem mis tybetańskich oraz konchowania i świecowania uszu. Poza codzienną pracą z dziedziny medycyny energetycznej, podejmuję się oczyszczania z negatywnej energii domów, mieszkań, czy biur, pomagam w odnajdywaniu zaginionych osób, zajmuję się także uwalnianiem od opętań.

 +48 667 024 591

 mirczer63@wp.pl

Mirosław Czerenda

VERY EFFECTIVE LONG DISTANCE ENERGY HEALING

My Motto: Healthy life without illness. Your life.

Warm welcome to all of the readers of this web page😊

First of all, I’d like to introduce myself to you and share with you my passion and gift of healing. My name is Mirosław Czerenda, many years have passed since my healing potential was discovered. By now, I’ve become acertified Pranic Healer, Master of Naturopathy and a clairvoyant. As a practitioner of energy medicine, I’m a member of The Polish Naturopaths’ Guild enlisted in the Masovian Guildhall of Craftsmanship and Enterprise, which is locatedat 27 Smocza St, in Warsaw, Poland.

I’ve been on the pranic healing path for over 10 years now. As an advanced pranic healer, I’ve always been working in accordance with the Grand Master ChoaKok Sui’s Method.Among my teachers there were Master Jajanti Patel from India, Charlotta Anderson, Marion Hopfgartneras well as other great teachers from The Pranic Healing Centre in Vienna.

My knowledge, the healing experience with the use of very powerful laser crystals and my own energy potential make the healing process possible. Even quite complex clinical cases and what seems to be incurable cases according to Western medicine often can be treated with the GMCKS method. More about examples of such difficult cases can be found in the Polish press articles (in one of the sections below).

Apart from everyday practice of the energy medicine, I get involved in such projects as cleansing houses, apartments or offices, looking for the missing persons, removing curses and freeing up the possessed.

 +48 507 433 855

 appointmentpranichealer@gmail.com

Cennik